Nơi làm việc xuất sắc
Việt Nam Webinar

Chứng nhận Nơi làm việc xuất sắc và
Danh hiệu Nơi làm việc Tốt nhất Việt Nam 2022

Chủ đề là gì

Chứng nhận Nơi làm việc xuất sắc là bước đầu tiên để hiểu người lao động trải nghiệm văn hóa nơi làm việc như thế nào và là bước đầu tiên hướng tới Bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất.

Great Place to Work® Việt Nam sẽ công bố Bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2022. Tham gia cùng chúng tôi để hiểu làm thế nào để được chứng nhận Nơi làm việc xuất sắc và hành trình giành một vị trí trong Bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất.

Nhiều Danh hiệu với chỉ Một ứng dụng.

ABOUT OUR METHOLOGY​

To be eligible for the World’s Best Workplaces list, a company must apply and be named to a minimum of 5 national Best Workplaces lists within our current 58 countries, have 5,000 employees or more worldwide, and at least 40% of the company’s workforce (or 5,000 employees) must be based outside of the home country. Extra points are given based on the number of countries where a company surveys employees with the Great Place to Work Trust Index©, and the percentage of a company’s workforce represented by all Great Place to Work surveys globally. Candidates for the 2017 Worlds Best Workplaces list will have appeared on national workplaces lists published in September 2016 through August 2017.

ABOUT OUR METHOLOGY​