Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2022

Để xác định Nơi làm việc Tốt nhất Việt Nam 2022, Great Place to Work®️ đã phân tích phản hồi khảo sát bảo mật danh tính cho người lao động đại diện cho gần 20.000 người thuộc các ngành nghề khác nhau tại Việt Nam. Người lao động đã trả lời hơn 60 câu hỏi khảo sát mô tả mức độ doanh nghiệp tạo ra Nơi làm việc xuất sắc cho tất cả. 85% lựa chọn dựa trên đánh giá của người lao động về mức độ trải nghiệm sự tin cậy và cơ hội tối đa tiềm năng khi là một thành viên của tổ chức, không phân biệt họ là ai hay vai trò của họ là gì. Great Place to Work phân tích các trải nghiệm này theo quy mô, thành phần lực lượng lao động, và đặc thù ngành nghề. 15% lựa chọn còn lại dựa trên đánh giá trải nghiệm thường nhật của người lao động liên quan tới đổi mới, giá trị cốt lõi của tổ chức, và hiệu quả lãnh đạo, để đảm bảo tính nhất quán trong trải nghiệm của người lao động. Để được chứng nhận, các doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chuẩn “Nơi làm việc xuất sắc”. Để đảm bảo kết quả khảo sát thực sự đại diện tiếng nói của người lao động, Great Place to Work yêu cầu kết quả khảo sát chỉ số tin cậy phải chính xác tới 95% hoặc nhiều hơn với 5% phạm vi sai số Chúng tôi cũng kiểm tra những bất thường trong câu trả lời khảo sát, tin tức trên các kênh truyền thông và hiệu quả tài chính đảm bảo không có lý do đáng ngờ nào khiến chúng tôi không thể tin tưởng ở kết quả khảo sát của doanh nghiệp. Các công ty có từ 10 tới 99 người thuộc nhóm doanh nghiệp Nhỏ và các công ty có bằng hoặc hơn 100 người thuộc nhóm doanh nghiệp Vừa và Lớn.

CHIA SẺ
QUY MÔ
VỪA & LỚN

Đã sẵn sàng để có một vị trí trong Bảng xếp hạng năm sau?

Bắt đầu với Chứng nhận Nơi làm việc xuất sắc!

ABOUT OUR METHOLOGY​

To be eligible for the World’s Best Workplaces list, a company must apply and be named to a minimum of 5 national Best Workplaces lists within our current 58 countries, have 5,000 employees or more worldwide, and at least 40% of the company’s workforce (or 5,000 employees) must be based outside of the home country. Extra points are given based on the number of countries where a company surveys employees with the Great Place to Work Trust Index©, and the percentage of a company’s workforce represented by all Great Place to Work surveys globally. Candidates for the 2017 Worlds Best Workplaces list will have appeared on national workplaces lists published in September 2016 through August 2017.

ABOUT OUR METHOLOGY​