5 Cách Ủng Hộ Cộng Đồng LGBTQ+ Tại Nơi Làm Việc

Trong một nghiên cứu trên diện rộng với sự tham gia của gần nửa triệu người từ Great Place To Work, kết quả cho thấy những người lao động thuộc cộng đồng LGBTQ+ gặp phải nhiều trở ngại an tâm lý đáng kể tại nơi làm việc. Ngay cả trong những môi trường làm việc […]

Điều Gen Z Muốn Ở Nơi Làm Việc.

Mục đích và Ý nghĩa trong công việc đã trở thành cụm từ thông dụng trong văn hóa nơi làm việc trên toàn thế giới ngay sau đại dịch toàn cầu, và là yếu tố được Gen Z đặc biệt quan tâm khi lựa chọn nhà tuyển dụng. Được coi là thế hệ không bao […]

6 Kỹ Năng Của Nhà Lãnh Đạo Tài Ba.

Intro Các nhà lãnh đạo tài ba có khả năng giao tiếp tốt, truyền động lực cho nhóm, giải quyết và giao việc, lắng nghe và phản hồi, linh hoạt khi giải quyết vấn đề ở nơi làm việc không ngừng thay đổi. Dù bạn vừa bắt đầu một vị trí mới vào làm và […]

9 Hành Vi Lãnh Đạo Có Độ Tin Cậy Cao Chúng Ta Cần Học Tập

Mỗi nhân viên nên khắc cốt ghi tâm những hành vi này cho dù có phải là nhà quản lý hay không. Tôi thường được hỏi điều gì cần có để tạo ra một nơi làm việc xuất sắc. Câu trả lời ngắn gọn: sự tin cậy. Văn hóa tin cậy cao giúp nhân viên […]

7 Động Lực Tạo Nên Cảm Giác Thuộc Về Tại Nơi Làm Việc

Lãnh đạo làm thế nào có thể khiến người lao động cảm thấy họ như anh-em chí cốt, chứ không phải con ong- cái kiến, thấp cổ-bé họng trong doanh nghiệp. Ở nơi làm việc xuất sắc, người lao động cảm thấy mình thuộc về một điều gì đó lớn lao hơn bản thân họ. […]

ABOUT OUR METHOLOGY​

To be eligible for the World’s Best Workplaces list, a company must apply and be named to a minimum of 5 national Best Workplaces lists within our current 58 countries, have 5,000 employees or more worldwide, and at least 40% of the company’s workforce (or 5,000 employees) must be based outside of the home country. Extra points are given based on the number of countries where a company surveys employees with the Great Place to Work Trust Index©, and the percentage of a company’s workforce represented by all Great Place to Work surveys globally. Candidates for the 2017 Worlds Best Workplaces list will have appeared on national workplaces lists published in September 2016 through August 2017.

ABOUT OUR METHOLOGY​