Con người-Hàng đầu, Mục đích-Kim chỉ nam:
Vinh danh Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2022

Download our report

Thank you for downloading our report

Ngày 12-5-2022, Great Place to Work® công bố các doanh nghiệp đầu tiên có tên trong Bảng xếp hạng Nơi làm việc Tốt nhất Việt Nam tại sự kiện ra mắt giải thưởng được tổ chức tại khách sạn Sofitel Saigon Plaza. Việc đánh giá bảng xếp hạng năm 2022 dựa trên khảo sát người lao động bởi Great Place to Work thực hiện năm 2021 và hết Q1/2022.

Ở Great Place to Work, chúng tôi định nghĩa “Nơi làm việc xuất sắc” là nơi người lao động tin tưởng lãnh đạo của họ, tự hào công việc họ đang làm và có mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp.

Tiêu chí này được đánh giá thông qua khảo sát Chỉ số tin cậy™ đo lường 3 mối quan hệ trọng yếu dẫn dắt trải nghiệm của người lao động tại nơi làm việc —với Lãnh đạo, Đồng nghiệp và Công việc.

ABOUT OUR METHOLOGY​

To be eligible for the World’s Best Workplaces list, a company must apply and be named to a minimum of 5 national Best Workplaces lists within our current 58 countries, have 5,000 employees or more worldwide, and at least 40% of the company’s workforce (or 5,000 employees) must be based outside of the home country. Extra points are given based on the number of countries where a company surveys employees with the Great Place to Work Trust Index©, and the percentage of a company’s workforce represented by all Great Place to Work surveys globally. Candidates for the 2017 Worlds Best Workplaces list will have appeared on national workplaces lists published in September 2016 through August 2017.

ABOUT OUR METHOLOGY​