Đặt nền móng
xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Tăng trưởng nhanh chóng mang đến con người, địa điểm và thay đổi mới. Great Place to Work® giúp doanh nghiệp bảo toàn toàn bộ những yếu tố tạo nên văn hóa xuất sắc trong khi phát triển.

0 %
Các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhưng thất bại trong vòng 10 năm 1
$ 100 Triệu
Lạc lối khi hợp nhất vì lệch pha văn hóa 2
6- 0 Tháng
Chi phí lương bổng để thay thế một lao động có năng lực 3

Hãy bắt đầu

Hãy bắt đầu

Đặt nền móng thông minh Quản lý chuyển đổi văn hóa bằng Emprising™.

Đo lường các chỉ số quan trọng

Hãy hành động ngay

Doanh nghiệp quản lý mọi mặt của quá trình chuyển đổi kinh doanh bằng dữ liệu, tại sao không phải là trải nghiệm của người lao động nhỉ?

ABOUT OUR METHOLOGY​

To be eligible for the World’s Best Workplaces list, a company must apply and be named to a minimum of 5 national Best Workplaces lists within our current 58 countries, have 5,000 employees or more worldwide, and at least 40% of the company’s workforce (or 5,000 employees) must be based outside of the home country. Extra points are given based on the number of countries where a company surveys employees with the Great Place to Work Trust Index©, and the percentage of a company’s workforce represented by all Great Place to Work surveys globally. Candidates for the 2017 Worlds Best Workplaces list will have appeared on national workplaces lists published in September 2016 through August 2017.

ABOUT OUR METHOLOGY​