Great Place to Work® là cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc.

Chúng tôi dẫn đầu ngành với Mô hình dựa trên dữ liệu, chặt chẽ nhất để đánh giá trải nghiệm của người lao động: Mô hình Tin cậy của Great Place To Work. Từ năm 1992, chúng tôi đã khảo sát hơn 100 triệu người lao động trên thế giới và sử dụng thông tin chuyên sâu này để xác định các yếu tố cấu thành trải nghiệm “Nơi làm việc xuất sắc”: Sự Tin cậy.

Mô hình Tin cậy là Tiêu chuẩn Toàn cầu

30 năm nghiên cứu liên tục của chúng tôi đã chứng minh định nghĩa “Nơi làm việc xuất sắc” là nơi mà người lao động Tin tưởng lãnh đạo của họ, Tự hào công việc họ đang làm và có mối quan hệ thân thiết với Đồng nghiệp.

Chúng tôi đặt người lao động ở chính trung tâm của Mô hình và sử dụng như một sức mạnh của Nền tảng Khảo sát Chỉ số Tin cậy và Quản lý Văn hóa Emprising.

Các lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu hàng đầu cũng như công chúng đều trông cậy vào Mô hình Tin cậy của Great Place to Work® như một tiêu chuẩn tuyệt đối về ý nghĩa nơi làm việc xuất sắc.

Dẫn dắt: Phương pháp luận vì Tất cả (For All™ )

Phương pháp luận vì Tất cả xây dựng trên Mô hình Tin cậy nhằm đảm bảo rằng mọi người lao động, bất kể họ là ai hay họ làm gì, đều có trải nghiệm tích cực nhất quán trong công việc. Chúng tôi sử dụng Phương pháp luận Vì Tất cả để đánh giá tất cả các Bảng xếp hạng Nơi làm việc Tốt nhất ™ của chúng tôi.

Nơi làm việc xuất sắc Vì Tất cả có thể phát huy tối đa tiềm năng của người lao động thông qua lãnh đạo hiệu quả, các giá trị cốt lõi ý nghĩa và nền tảng tin cậy sâu sắc với tất cả người lao động. Khi hội tụ đầy đủ các điều kiện đó, những nơi làm việc này sẽ được hưởng lợi từ sự đổi mới không ngừng và tăng trưởng tài chính.

Vì Tất cả nghĩa là mọi người đều có thể tạo ra, mọi người đều được kết nối và mọi người đều có thể đóng góp hết sức mình.

ABOUT OUR METHOLOGY​

To be eligible for the World’s Best Workplaces list, a company must apply and be named to a minimum of 5 national Best Workplaces lists within our current 58 countries, have 5,000 employees or more worldwide, and at least 40% of the company’s workforce (or 5,000 employees) must be based outside of the home country. Extra points are given based on the number of countries where a company surveys employees with the Great Place to Work Trust Index©, and the percentage of a company’s workforce represented by all Great Place to Work surveys globally. Candidates for the 2017 Worlds Best Workplaces list will have appeared on national workplaces lists published in September 2016 through August 2017.

ABOUT OUR METHOLOGY​