Khoa học dữ liệu đằng sau Bảng xếp hạng này của Great Place to Work®

Great Place to Work® xác định Nơi làm việc Tốt nhất châu Á bằng cách phân tích các chương trình nơi làm việc của doanh nghiệp và khảo sát hơn nửa triệu người lao động khắp châu Á và Trung Đông về các yếu tố chính tạo nên nơi làm việc xuất sắc vì tất cả. ​

Để được cân nhắc, các doanh nghiệp phải được xác định là doanh nghiệp nổi bật trong khu vực địa phương của mình bằng cách có mặt trong một hoặc nhiều Bảng xếp hạng Nơi làm việc Tốt nhất của chúng tôi tại Trung Quốc Đại Lục (gồm Trung Quốc, Hong Kong, và Đài Loan), Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines, Qatar, Ả Rập Xê út, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka hoặc UAE trong năm 2020 hoặc đầu năm 2021.​

Các doanh nghiệp xếp hạng theo ba quy mô: Nhỏ và Vừa (10-499 người); Lớn (500+ người); và Đa quốc gia. Các tổ chức Đa quốc gia cũng được đánh giá dựa trên những nỗ lực của họ tạo ra nơi làm việc xuất sắc ở nhiều quốc gia trong khu vực. Họ phải có mặt trong ít nhất hai Bảng xếp hạng quốc gia tại châu Á và Trung Đông và có ít nhất 1.000 người lao động trên thế giới với ít nhất 40% (hay 5,000 người) trong số đó làm việc bên ngoài nước có trụ sở chính. ​

Xem Công bố Trực tiếp

CHIA SẺ

1

PAP Community Foundation

2

Talawakelle Tea Estates

3

Công ty Thẻ KB Kookmin

4

Dar Al Riyadh

5

Cybozu

6

KHÁCH SẠN FIVE

7

Công ty Dịch vụ Western Union Philippines

8

PageGroup

9

Công ty TNHH Tài chính Aye

10

Công ty Dược Daewoong

11

Cảnh Sát Dubai

12

Công ty Hirdaramani Clothing

13

Công ty TNHH CK SAN-ETSU

14

Công ty TNH Kimberly-Clark (Trung Quốc)

15

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential

16

Công ty TNHH Harrisons Malayalam

17

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ HANWHA

18

Gamma Pizzakraft Lanka

19

Công ty TNHH Dinh Dưỡng Wyeth (Trung Quốc)

20

Tập đoàn Thương mại & Công nghiệp Basamh

21

Học Viện Cảnh sát Dubai

22

Công ty TNHH Tài chính Bajaj

23

Công ty Giải pháp An ninh Certis Lanka

24

HK inno.N

25

Morgan Stanley

26

Royal FrieslandCampina China

27

Capital Market Authority

28

Tập đoànLeminar

29

freee K.K.

30

CÔNG TY TNHH Barbeque-Nation Hospitality

31

BMC Software India Pvt. Ltd.

32

Leverages

33

Công ty Johnson & Johnson

34

Công ty TNHH DearsBRAIN

35

Tập Đoàn Al Batha

36

Công ty Thực phẩm Mayar

37

SYNERGEN Health

38

Công ty TNHH Ngân hàng Tài chính Nhỏ Ujjivan

39

HNB Finance

40

Bệnh viện Xê-út - Đức

41

Công ty TNHH Works Human Intelligence

42

CÔNG TY Al Majed For Oud

43

Tập Đoàn SEPTENI

44

QUỸ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP XÊ-ÚT

45

Công ty Bảo hiểm AIA Lanka

46

Công ty TNHH IBM Nhật Bản

47

Công ty Cơ khí Diesel và Motor

48

Công ty TNHH Công nghệ Elara (Nhà ở, PropTiger và Makaan)

49

Fashion Bug

50

Công ty TNH Marks and Spencer Reliance Ấn Độ .

51

TAKE and GIVE NEEDS

52

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Softlogic

53

Singer Finance (Lanka)

54

GLOBIS

55

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân thọ Max

56

Công ty Xuất khẩu Miami

57

Công ty TNHH Indus Towers

58

Ateam Inc.

59

Công ty TNHH Dưỡng lão & Swiftcare Certis Lanka

60

Mahindra: Accelo, Máy tự động & Trang trại, Tài chính Nhà ở Nông thôn, Dịch vụ Tài chính, Môi giới tài chính và Công nghệ

61

CÔNG TY TNHH VIỆC LÀM PERSOL

62

Công ty Tài chính Vallibel

63

Công ty TNHH Công nghệ Happiest Minds .

64

Công ty Aqua Dynamics

65

Tập Đoàn JSOL

66

Tập Đoàn Sanko

67

Công ty McLarens Holdings

68

Công ty TNHH Pitney Bowes Ấn Độ .

69

Công ty TNHH METRO Cash & Carry Ấn Độ .

70

Công ty Bảo hiểm Union

ABOUT OUR METHOLOGY​

To be eligible for the World’s Best Workplaces list, a company must apply and be named to a minimum of 5 national Best Workplaces lists within our current 58 countries, have 5,000 employees or more worldwide, and at least 40% of the company’s workforce (or 5,000 employees) must be based outside of the home country. Extra points are given based on the number of countries where a company surveys employees with the Great Place to Work Trust Index©, and the percentage of a company’s workforce represented by all Great Place to Work surveys globally. Candidates for the 2017 Worlds Best Workplaces list will have appeared on national workplaces lists published in September 2016 through August 2017.

ABOUT OUR METHOLOGY​