Khoa học dữ liệu đằng sau Bảng xếp hạng này của Great Place to Work®

Great Place to Work® xác định Nơi làm việc Tốt nhất châu Á bằng cách phân tích các chương trình nơi làm việc của doanh nghiệp và khảo sát hơn nửa triệu người lao động khắp châu Á và Trung Đông về các yếu tố chính tạo nên nơi làm việc xuất sắc vì tất cả. ​

Để được cân nhắc, các doanh nghiệp phải được xác định là doanh nghiệp nổi bật trong khu vực địa phương của mình bằng cách có mặt trong một hoặc nhiều Bảng xếp hạng Nơi làm việc Tốt nhất của chúng tôi tại Trung Quốc Đại Lục (gồm Trung Quốc, Hong Kong, và Đài Loan), Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines, Qatar, Ả Rập Xê út, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka hoặc UAE trong năm 2020 hoặc đầu năm 2021.​

Các doanh nghiệp xếp hạng theo ba quy mô: Nhỏ và Vừa (10-499 người); Lớn (500+ người); và Đa quốc gia. Các tổ chức Đa quốc gia cũng được đánh giá dựa trên những nỗ lực của họ tạo ra nơi làm việc xuất sắc ở nhiều quốc gia trong khu vực. Họ phải có mặt trong ít nhất hai Bảng xếp hạng quốc gia tại châu Á và Trung Đông và có ít nhất 1.000 người lao động trên thế giới với ít nhất 40% (hay 5,000 người) trong số đó làm việc bên ngoài nước có trụ sở chính. ​

Xem Công bố Trực tiếp

CHIA SẺ

1

Công ty DHL Express

2

Khách sạn Hilton

3

Công ty Cisco

4

Tập Đoàn Chalhoub

5

Tập Đoàn Landmark

6

Khách sạn Marriott

7

Công ty Ericsson

8

Công ty Salesforce

9

Công ty American Express

10

Công ty Cadence

11

Công ty Medtronic

12

Công ty General Mills

13

Công ty Synchrony

14

Công ty Stryker

15

Công ty Micron

16

Công ty PayPal

17

Công ty SAP

18

Công ty FedEx

19

Tập Đoàn Apparel

20

Tập Đoàn DISCO

21

Công ty AbbVie

22

Công ty SAS

23

Công ty Amgen

24

Công ty Maersk

25

Công ty S&P Global

26

Công ty Siemens Healthineers

27

Tập Đoàn Al-Dabbagh

28

Công ty EY

29

Công ty Roche

30

Công ty Signify

ABOUT OUR METHOLOGY​

To be eligible for the World’s Best Workplaces list, a company must apply and be named to a minimum of 5 national Best Workplaces lists within our current 58 countries, have 5,000 employees or more worldwide, and at least 40% of the company’s workforce (or 5,000 employees) must be based outside of the home country. Extra points are given based on the number of countries where a company surveys employees with the Great Place to Work Trust Index©, and the percentage of a company’s workforce represented by all Great Place to Work surveys globally. Candidates for the 2017 Worlds Best Workplaces list will have appeared on national workplaces lists published in September 2016 through August 2017.

ABOUT OUR METHOLOGY​