Cơ hội nghề nghiệp

Làm việc tại Great Place to Work mang đến cơ hội có-một-không-hai được hợp tác với một số thương hiệu lớn nhất, những bộ óc sáng tạo nhất và những lãnh đạo truyền cảm hứng nhất, những người luôn đi đầu trong việc tạo ra và duy trì các tổ chức đổi mới và thành công. Là một tổ chức được dẫn dắt bởi sứ mệnh, chúng tôi rất vui mừng được trở thành một phần của nỗ lực chuyển đổi toàn cầu! Chúng tôi chào đón các thành viên tài năng, giàu năng lượng, và vui vẻ tham gia nhóm và giúp chúng tôi tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn bằng cách giúp các doanh nghiệp chuyển đổi nơi làm việc của họ.

Quản lý Bán hàng

Ứng tuyển vị trí Quản lý bán hàng

Quản lý Bán hàng cho Great Place To Work Vietnam

Ứng tuyển vị trí Quản lý bán hàng
(Great Place To Work® Vietnam)

ABOUT OUR METHOLOGY​

To be eligible for the World’s Best Workplaces list, a company must apply and be named to a minimum of 5 national Best Workplaces lists within our current 58 countries, have 5,000 employees or more worldwide, and at least 40% of the company’s workforce (or 5,000 employees) must be based outside of the home country. Extra points are given based on the number of countries where a company surveys employees with the Great Place to Work Trust Index©, and the percentage of a company’s workforce represented by all Great Place to Work surveys globally. Candidates for the 2017 Worlds Best Workplaces list will have appeared on national workplaces lists published in September 2016 through August 2017.

ABOUT OUR METHOLOGY​