Lan tỏa văn hóa doanh nghiệp của bạn

Lan truyền những câu chuyện của người lao động vào ngày truyền thông xã hội lớn nhất thế giới về văn hóa doanh nghiệp.

Ngày Chứng nhận
17 tháng 5 năm 2022

Ngày Chứng nhận là ngày gì?

Ngày Chứng nhận là ngày vinh danh toàn cầu dành cho các doanh nghiệp được chứng nhận Nơi làm việc xuất sắc. Vào ngày 17 tháng 5 năm 2022, những doanh nghiệp được chứng nhận Nơi làm việc xuất sắc xuất hiện trực tuyến để chia sẻ văn hóa doanh nghiệp đơn nhất của mình với thế giới.

Chứng nhận Nơi làm việc xuất sắc là gì?

Đối với các doanh nghiệp khoác danh hiệu Chứng nhận, người lao động phải xác minh đó là nơi làm việc xuất sắc. Chứng nhận giúp người tìm việc phân biệt doanh nghiệp nào mang lại văn hóa doanh nghiệp xuất sắc.Vì sao nên tham gia Ngày Chứng nhận?

Chứng nhận và Ngày chứng nhận thúc đẩy thương hiệu nhà tuyển dụng như thế nào

Khi người lao động cảm thấy tự hào về doanh nghiệp của mình, họ cảm thấy kết nối với văn hóa nơi đây và háo hức chia sẻ những câu chuyện của mình với người khác.
  • Truyền thông điệp cho người tìm việc doanh nghiệp của bạn quan tâm tới mọi trải nghiệm của người lao động.
  • Kết nối người lao động với mục đích chung thôi thúc người lao động nói với mọi người họ đang làm việc cho doanh nghiệp nào.
  • Tăng mức độ thường xuyên người lao động nói với người khác tổ chức của họ là nơi làm việc xuất sắc.
  • Biến người lao động trở thành đại sứ thương hiệu.
  • Thúc đẩy truyền thông nội bộ
  • Thúc đẩy người lao động giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của nhà tuyển dụng.
  • Giảm khả năng người lao động chủ động tìm việc ở nơi khác.
  • Có thể thu hút phủ sóng truyền thông cho văn hóa doanh nghiệp xuất sắc của bạn.
  • Thúc đẩy cảm giác cộng đồng và thuộc về
  • Mang lại cơ hội ghi nhận người lao động và đóng góp của họ.

Truy cập cổng thông tin

ABOUT OUR METHOLOGY​

To be eligible for the World’s Best Workplaces list, a company must apply and be named to a minimum of 5 national Best Workplaces lists within our current 58 countries, have 5,000 employees or more worldwide, and at least 40% of the company’s workforce (or 5,000 employees) must be based outside of the home country. Extra points are given based on the number of countries where a company surveys employees with the Great Place to Work Trust Index©, and the percentage of a company’s workforce represented by all Great Place to Work surveys globally. Candidates for the 2017 Worlds Best Workplaces list will have appeared on national workplaces lists published in September 2016 through August 2017.

ABOUT OUR METHOLOGY​