Play Video

Ngày Quốc gia Chứng nhận là ngày công nhận hàng năm của chúng tôi đối với các công ty Có địa điểm tuyệt vời để làm việc được chứng nhận ™. Những nơi làm việc tuyệt vời từ Singapore, Philippines, Việt Nam và Indonesia lần đầu tiên tụ họp để tôn vinh những nét văn hóa công ty đáng chú ý và cổ vũ một môi trường làm việc thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Chứng chỉ là cách để người tìm việc đánh giá nhà tuyển dụng qua lăng kính của nhân viên. Bởi vì nhân viên xác định thứ hạng, Chứng nhận cho nhân viên tương lai thấy rằng họ có thể mong đợi một môi trường làm việc tuyệt vời.

Cách các công ty kỷ niệm việc được công nhận là một nơi tuyệt vời được Chứng nhận để làm việc

Công ty của bạn có thực hành những gì họ rao giảng không?

Có được một nơi tuyệt vời để làm việc được chứng nhận ™

ABOUT OUR METHOLOGY​

To be eligible for the World’s Best Workplaces list, a company must apply and be named to a minimum of 5 national Best Workplaces lists within our current 58 countries, have 5,000 employees or more worldwide, and at least 40% of the company’s workforce (or 5,000 employees) must be based outside of the home country. Extra points are given based on the number of countries where a company surveys employees with the Great Place to Work Trust Index©, and the percentage of a company’s workforce represented by all Great Place to Work surveys globally. Candidates for the 2017 Worlds Best Workplaces list will have appeared on national workplaces lists published in September 2016 through August 2017.

ABOUT OUR METHOLOGY​