Nâng tầm thương hiệu nhà tuyển dụng.

Văn hóa doanh nghiệp của bạn có đặc biệt?

Nếu có, việc giành một vị trí trong bảng xếp hạng Nơi làm việc Tốt nhất của chúng tôi nên là một phần của chiến lược xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng của bạn. Nhận được chứng thực của bên thứ ba mà thị trường tôn trọng và người lao động khao khát

Người tìm việc cân nhắc thương hiệu nhà tuyển dụng trước khi ứng tuyển 1
0 %
Chi phí tuyển dụng thấp hơn tại các doanh nghiệp có thương hiệu nhà tuyển dụng mạnh 1
0 %
Các lãnh đạo tuyển dụng đầu tư nhiều hơn vào thương hiệu nhà tuyển dụng 1
0 %

Lấy chứng nhận

Lấy chứng nhận

Tiếp cận công chúng và xây dựng thương hiệu với bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất

Gây ảnh hưởng

Cùng chúng tôi đồng thương hiệu

Lấy chứng nhận ngay hôm nay và bắt đầu quảng bá văn hóa nơi làm việc tuyệt vời của bạn.

ABOUT OUR METHOLOGY​

To be eligible for the World’s Best Workplaces list, a company must apply and be named to a minimum of 5 national Best Workplaces lists within our current 58 countries, have 5,000 employees or more worldwide, and at least 40% of the company’s workforce (or 5,000 employees) must be based outside of the home country. Extra points are given based on the number of countries where a company surveys employees with the Great Place to Work Trust Index©, and the percentage of a company’s workforce represented by all Great Place to Work surveys globally. Candidates for the 2017 Worlds Best Workplaces list will have appeared on national workplaces lists published in September 2016 through August 2017.

ABOUT OUR METHOLOGY​