Nền tảng Khảo sát người lao động có thể tin tưởng.
Dữ liệu Chuẩn đối sánh có thể tin dùng.

Tham gia khảo sát người lao động

Dễ dàng thực hiện các khảo sát người lao động về mức độ gắn kết, nhận kết quả, các báo cáo phân tích và thông tin chuyên sâu gợi ý hành động sử dụng nền tảng Emprising™ của Great Place to Work®.

Đây là nền tảng trải nghiệm người lao động duy nhất được xây dựng dựa trên 30 năm nghiên cứu, đã được thực chứng, giúp doanh nghiệp đo lường văn hóa tổ chức của mình, đánh giá mức độ gắn kết của người lao động từ đó có những tác động quan trọng vì doanh nghiệp và con người.

Phản hồi trọng lượng

Đo lường nơi làm việc đơn nhất của doanh nghiệp và so sánh với nơi làm việc tốt nhất. Doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm có thể linh hoạt đánh giá mức độ hài lòng của người lao động trong vài phút thông qua thăm dò nhanh, khảo sát nhanh hoặc các đánh giá nghiên cứu dựa trên hàng triệu phản hồi của người lao động từ khắp nơi trên thế giới.

Có thể tùy chỉnh

Tạo các khảo sát tùy chỉnh, chọn từ hàng loạt mẫu đã phát triển nội dung hoặc tận dụng nội dung của chuyên gia và chuẩn đối sánh của Great Place to Work®. Chỉ trong vài phút, doanh nghiệp sẽ thu thập được những phản hồi đúng đắn về văn hóa để có thể tạo ra những thay đổi quan trọng tại doanh nghiệp.

Đã sẵn sàng để tìm hiểu thêm?

Báo cáo chân thực

Tìm hiểu và phân tích kết quả khảo sát người lao động theo thời gian thực để tìm ra giải pháp thiết thực, thực hiện những thay đổi tích cực cho văn hóa doanh nghiệp. Cảnh báo nóng, các công cụ so sánh, và nhận xét của người lao động mang trải nghiệm người lao động vào đời sống – kết quả khảo sát tự nói lên tất cả.

Bao trùm

Giúp đánh giá tính đa dạng ở nơi làm việc, kích thích thế hệ Gen Y và nhận biết quan điểm của mọi người trong doanh nghiệp, cho dù họ là ai hoặc họ làm gì. Lời mời riêng lẻ, trang đăng nhập tùy chỉnh và chế độ kiosk cho phép người lao động cung cấp phản hồi quan trọng trên mọi thiết bị và từ mọi vị trí.

Đã sẵn sàng để tìm hiểu thêm?

ABOUT OUR METHOLOGY​

To be eligible for the World’s Best Workplaces list, a company must apply and be named to a minimum of 5 national Best Workplaces lists within our current 58 countries, have 5,000 employees or more worldwide, and at least 40% of the company’s workforce (or 5,000 employees) must be based outside of the home country. Extra points are given based on the number of countries where a company surveys employees with the Great Place to Work Trust Index©, and the percentage of a company’s workforce represented by all Great Place to Work surveys globally. Candidates for the 2017 Worlds Best Workplaces list will have appeared on national workplaces lists published in September 2016 through August 2017.

ABOUT OUR METHOLOGY​