Gắn kết nhân tài

Người lao động là lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp – nhưng chỉ khi họ có trải nghiệm người lao động xuất sắc.

Tăng khả năng gắn kết và giữ chân, thúc đẩy đổi mới và khơi dậy niềm tự hào doanh nghiệp với Great Place to Work®.

0 % ít hơn
Tỷ lệ nghỉ việc của người lao động tại 100 Công ty Tốt nhất của Fortune 1
$ 1000
Chi phí thay thế trên mỗi người 2
0 x
Thế hệ Millennials có kế hoạch tương lai dài hạn cao hơn 50 lần tại nơi làm việc xuất sắc 3

Hãy bắt đầu

Tạo ra người lao động trung thành và hạnh phúc với nền tảng quản lý văn hóa Emprising™ của chúng tôi.

Đo lường mức độ gắn kết

Thúc đẩy niềm tự hào của người lao động

Tìm hiểu cách thực hiện khảo sát người lao động và lấy Chứng nhận dễ dàng thế nào

ABOUT OUR METHOLOGY​

To be eligible for the World’s Best Workplaces list, a company must apply and be named to a minimum of 5 national Best Workplaces lists within our current 58 countries, have 5,000 employees or more worldwide, and at least 40% of the company’s workforce (or 5,000 employees) must be based outside of the home country. Extra points are given based on the number of countries where a company surveys employees with the Great Place to Work Trust Index©, and the percentage of a company’s workforce represented by all Great Place to Work surveys globally. Candidates for the 2017 Worlds Best Workplaces list will have appeared on national workplaces lists published in September 2016 through August 2017.

ABOUT OUR METHOLOGY​