Lấp đầy phễu tuyển dụng của doanh nghiệp

Nhân tài có thể làm việc ở bất cứ nơi nào họ muốn. Đạt Chứng nhận Nơi làm việc xuất sắc chứng tỏ doanh nghiệp đã tạo ra trải nghiệm tuyệt vời cho người lao động và góp phần nâng cao vị thế, trở thành nhà tuyển dụng được ưa thích.
Hãy lấy Chứng nhận ngay hôm nay để có nhiều hơn ứng viên chất lượng cao và giảm thời gian tuyển dụng cho các vị trí .

Ứng viên đạt tiêu chuẩn tại các doanh nghiệp có thương hiệu nhà tuyển dụng mạnh 1
0 % Cao hơn
Các ứng viên tin tưởng người của doanh nghiệp nhiều hơn gấp 3 lần so với doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin tin cậy về cảm giác làm việc ở đó như thế nào của người lao động.1
0 x Nhiều hơn
Đầu tiên, các ứng viên kiểm tra mạng xã hội về nhà tuyển dụng tiềm năng 1
0 %

Hãy bắt đầu

Dễ dàng đo lường việc thu hút nhân tài bằng Chứng nhận.

Tuyển dụng dễ dàng bằng Chứng nhận

Đã sẵn sàng xây phễu tuyển dụng?

ABOUT OUR METHOLOGY​

To be eligible for the World’s Best Workplaces list, a company must apply and be named to a minimum of 5 national Best Workplaces lists within our current 58 countries, have 5,000 employees or more worldwide, and at least 40% of the company’s workforce (or 5,000 employees) must be based outside of the home country. Extra points are given based on the number of countries where a company surveys employees with the Great Place to Work Trust Index©, and the percentage of a company’s workforce represented by all Great Place to Work surveys globally. Candidates for the 2017 Worlds Best Workplaces list will have appeared on national workplaces lists published in September 2016 through August 2017.

ABOUT OUR METHOLOGY​