Hướng dẫn và Nguồn thông tin của Great Place to Work® giúp doanh nghiệp điều hướng các thách thức đối với đời sống và nơi làm việc gây ra bởi COVID-19.

Cùng chúng tôi Tham gia Webinar/Thảo luận tiếp theo

COVID-19 - Thông tin từ Blog

Tất cả chúng ta đang sống trong khủng hoảng COVID-19 cùng nhau. Khủng hoảng tập thể đòi hỏi Giải pháp tập thể Hãy cùng chúng tôi tham gia Hội thảo/Webinar tiếp theo để tận dụng giai đoạn chưa từng có này cho tổ chức của chúng ta.

Hãy tập hợp lại cùng nhau để chia sẻ những ý tưởng và cách thức chúng ta đang tiếp cận thách thức gây ra bởi sự có mặt của vi-rút corona trong công việc và đời sống của chúng ta.

“Vào những lúc khủng hoảng, con người đi tìm lẽ sống. Lẽ sống là sức mạnh. Khả năng sống sót của chúng ta có thể phụ thuộc vào việc đi tìm và tìm ra lẽ sống ấy” – Viktor Frankl

NHẬN THÔNG BÁO VÀ THAM GIA WEBINAR TIẾP THEO

ABOUT OUR METHOLOGY​

To be eligible for the World’s Best Workplaces list, a company must apply and be named to a minimum of 5 national Best Workplaces lists within our current 58 countries, have 5,000 employees or more worldwide, and at least 40% of the company’s workforce (or 5,000 employees) must be based outside of the home country. Extra points are given based on the number of countries where a company surveys employees with the Great Place to Work Trust Index©, and the percentage of a company’s workforce represented by all Great Place to Work surveys globally. Candidates for the 2017 Worlds Best Workplaces list will have appeared on national workplaces lists published in September 2016 through August 2017.

ABOUT OUR METHOLOGY​