Làm thế nào để có được một nơi tuyệt vời để làm việc trên web được chứng nhận ™ hội thảo

Sẵn sàng để
Được chứng nhận ?

Chia sẻ:

Đăng ký Hội thảo trực tuyến Get Certified 100% bằng tiếng Việt đầu tiên của chúng tôi. Trải nghiệm trình diễn nền tảng Khảo sát nhân viên của chúng tôi và nghe những câu chuyện thành công quan trọng.

Chứng nhận Nơi làm việc xuất sắc là bước đầu tiên để hiểu người lao động đang trải nghiệm văn hóa nơi làm việc của họ như thế nào, cũng là bước đầu tiên tiến tới Bảng xếp hạng Nơi làm việc Tốt nhất. Đối sánh trải nghiệm người lao động so với những công ty tốt nhất và được công nhận Nơi làm việc xuất sắc mà doanh nghiệp đã xây dựng. Webinar chủ đề Lấy chứng nhận sẽ giúp doanh nghiệp hiểu Chứng nhận có thể giúp doanh nghiệp như thế nào:

  • Tăng lợi nhuận
  • Xây dựng thương hiệu
  • Tuyển dụng và Giữ chân nhân tài
  • Được công nhận khắp nơi

Đăng ký tham gia Webinar

Ngày 5 tháng 7 năm 2023, 13:00 GMT +7

ABOUT OUR METHOLOGY​

To be eligible for the World’s Best Workplaces list, a company must apply and be named to a minimum of 5 national Best Workplaces lists within our current 58 countries, have 5,000 employees or more worldwide, and at least 40% of the company’s workforce (or 5,000 employees) must be based outside of the home country. Extra points are given based on the number of countries where a company surveys employees with the Great Place to Work Trust Index©, and the percentage of a company’s workforce represented by all Great Place to Work surveys globally. Candidates for the 2017 Worlds Best Workplaces list will have appeared on national workplaces lists published in September 2016 through August 2017.

ABOUT OUR METHOLOGY​