Cảm ơn bạn đã quan tâm đến hội thảo trên web:

Hỗ trợ hạnh phúc của nhân viên trong COVID-19

Tổng quat

COVID-19 đã mang lại những thay đổi lớn cho tất cả chúng ta – với tư cách là nhân viên, thành viên gia đình và cá nhân. Những nơi làm việc tuyệt vời nhận ra điều này và chủ động tạo ra các cách để cung cấp hỗ trợ và kết nối cho nhân viên của họ, bất cứ nơi nào họ có thể ở và bất kỳ điều kiện thay đổi nào mà họ có thể đang làm việc. Hãy tham gia hội thảo trên web với chúng tôi để tìm hiểu về những thách thức, cân nhắc và chiến lược để hỗ trợ sức khỏe tinh thần của nhân viên của bạn trong những thời điểm thử thách này.

Các tham luận viên của chúng tôi:

• Tiến sĩ Paulin Tay Straughan, Trưởng khoa Sinh viên, SMU. Giáo sư Xã hội học tại Trường Khoa học Xã hội, SMU. Các lĩnh vực nghiên cứu và lĩnh vực chuyên môn của cô bao gồm hạnh phúc của con người, nhóm, tổ chức và xã hội.

• Alicia Tung, Giám đốc điều hành, Viện Great Place to Work®, Trung Quốc.

Care in Action: Các bài viết liên quan

Được chứng nhận công ty của bạn

Chứng chỉ có giá cả phải chăng, dễ dàng và có thể hoàn thành trong vài ba tuần.

ABOUT OUR METHOLOGY​

To be eligible for the World’s Best Workplaces list, a company must apply and be named to a minimum of 5 national Best Workplaces lists within our current 58 countries, have 5,000 employees or more worldwide, and at least 40% of the company’s workforce (or 5,000 employees) must be based outside of the home country. Extra points are given based on the number of countries where a company surveys employees with the Great Place to Work Trust Index©, and the percentage of a company’s workforce represented by all Great Place to Work surveys globally. Candidates for the 2017 Worlds Best Workplaces list will have appeared on national workplaces lists published in September 2016 through August 2017.

ABOUT OUR METHOLOGY​