Khoa học dữ liệu đằng sau Bảng Xếp Hạng này của Great Place to Work®

Great Place to Work® xác định Bảng Xếp Hạng Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á bằng cách khảo sát hơn 1 triệu người lao động tại châu Á và Trung Đông về các nhân tố chính tạo thành nơi làm việc xuất sắc vì tất cả, đồng thời phân tích các chương trình về nơi làm việc của doanh nghiệp tác động tới hơn 4,7 triệu người lao động trong khu vực.

Để được lựa chọn vào Bảng Xếp Hạng, trước tiên các doanh nghiệp phải được nhận diện nổi bật tại khu vực của mình bằng việc xuất hiện trong một hoặc nhiều Bảng Xếp Hạng Nơi Làm Việc Tốt Nhất ở Trung Quốc Đại Lục (bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan), Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Cô-oét, Philippine, Qatar, Ả Rập Xê-út, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Việt Nam trong năm 2021 hoặc đầu năm 2022.

Các doanh nghiệp xếp hạng thuộc ba nhóm quy mô: Nhỏ và Vừa (10-499 người); Lớn (trên 500 người); và Đa quốc gia. Các công ty Đa quốc gia cũng được đánh giá dựa trên các nỗ lực xây dựng nơi làm việc xuất sắc tại nhiều quốc gia trong khu vực. Họ phải xuất hiện trên ít nhất hai Bảng Xếp Hạng quốc gia tại châu Á và Trung Đông đồng thời có ít nhất 1.000 người lao động trên thế giới, trong đó có ít nhất 40% (tương đương 5.000 người) đang lao động ở nước ngoài, bên ngoài nước đặt trụ sở chính.

CHIA SẺ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Certis Lanka Security Solutions (Pvt) Ltd.

15

16

17

18

19

20

21

Flipkart Internet Private Limited

22

23

24

25

26

27

28

Reliance Nippon Life Insurance Company Limited

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Pitney Bowes India Pvt. Ltd.

49

Certis Lanka Home Nursing & Swiftcare (Pvt) Ltd.

50

51

Mahindra Holidays & Resorts India Limited

52

53

54

55

REA India Pte. Ltd. (Housing, PropTiger and Makaan)

56

57

58

59

60

Mahindra & Mahindra Automotive & Farm Equipment Sectors

61

62

63

The Federal Bank Ltd.

64

65

66

67

Tata Steel India Limited

68

Happiest Minds Technologies Limited

69

Mahindra Rural Housing Finance Limited

70

Alkem Laboratories Ltd.

Đã sẵn sàng để có một vị trí trong Bảng xếp hạng năm sau?

Bắt đầu với Chứng nhận Nơi làm việc xuất sắc!

Let's get started

ABOUT OUR METHOLOGY​

To be eligible for the World’s Best Workplaces list, a company must apply and be named to a minimum of 5 national Best Workplaces lists within our current 58 countries, have 5,000 employees or more worldwide, and at least 40% of the company’s workforce (or 5,000 employees) must be based outside of the home country. Extra points are given based on the number of countries where a company surveys employees with the Great Place to Work Trust Index©, and the percentage of a company’s workforce represented by all Great Place to Work surveys globally. Candidates for the 2017 Worlds Best Workplaces list will have appeared on national workplaces lists published in September 2016 through August 2017.

ABOUT OUR METHOLOGY​