Khoa học dữ liệu đằng sau Bảng Xếp Hạng của Great Place to Work®

Great Place to Work xác định Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á bằng cách khảo sát hơn một triệu người lao động tại châu Á và Trung Đông tập trung vào các nhân tố trọng yếu tạo nên nơi làm việc xuất sắc vì tất cả và phân tích các chương trình về nơi làm việc do doanh nghiệp thực hiện, tác động tới hơn 4,7 triệu người lao động trong khu vực.

Để được lựa chọn vào Bảng Xếp Hạng, trước tiên các doanh nghiệp phải được nhận diện nổi bật tại khu vực của mình bằng việc xuất hiện trong một hoặc nhiều Bảng Xếp Hạng Nơi Làm Việc Tốt Nhất ở Trung Quốc Đại Lục (bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan), Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Cô-oét, Philippine, Qatar, Ả Rập Xê-út, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Việt Nam trong năm 2021 hoặc đầu năm 2022.

Các doanh nghiệp xếp hạng thuộc ba nhóm quy mô: Nhỏ và Vừa (10-499 người); Lớn (trên 500 người); và Đa quốc gia. Các công ty Đa quốc gia cũng được đánh giá dựa trên các nỗ lực xây dựng nơi làm việc xuất sắc tại nhiều quốc gia trong khu vực. Họ phải xuất hiện trên ít nhất hai Bảng Xếp Hạng quốc gia tại châu Á và Trung Đông đồng thời có ít nhất 1.000 người lao động trên thế giới, trong đó có ít nhất 40% (tương đương 5.000 người) đang lao động ở nước ngoài, bên ngoài nước đặt trụ sở chính.

CHIA SẺ
ĐA QUỐC GIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

L'Occitane

12

13

14

HP

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Coca-Cola Bottling Investment Group

30

Đã sẵn sàng để có một vị trí trong Bảng xếp hạng năm sau?

Bắt đầu với Chứng Nhận Nơi Làm Việc Xuất Sắc!

Let's get started

ABOUT OUR METHOLOGY​

To be eligible for the World’s Best Workplaces list, a company must apply and be named to a minimum of 5 national Best Workplaces lists within our current 58 countries, have 5,000 employees or more worldwide, and at least 40% of the company’s workforce (or 5,000 employees) must be based outside of the home country. Extra points are given based on the number of countries where a company surveys employees with the Great Place to Work Trust Index©, and the percentage of a company’s workforce represented by all Great Place to Work surveys globally. Candidates for the 2017 Worlds Best Workplaces list will have appeared on national workplaces lists published in September 2016 through August 2017.

ABOUT OUR METHOLOGY​